Laugets historie


Svendborg Malerlaug blev stiftet den 9. september 1888.

Malermestrene A. Bang,  J. Christiansen og H.H. Torbensen var drivkraften i denne opstart og H.H. Torbensen blev laugets første oldermand.
Kontingent til lauget var 50 øre i kvartalet, "og det var mange penge dengang", som det kunne holde hårdt at inddrive.

Arbejdstiden i firmaerne var fra kl. 6 morgen til 6 aften og det var 6 dage om ugen. Svendelønnen var 30 øre i timen. Først 10 år senere blev der vedtaget voldsomme lønforhøjelser til 35-40 øre i timen.

 

Svendborg Malerlaug og priserne udvikler sig

I 1925 beregner en malermester sig 1 kr og 68 øre pr. arbejdstime, svimlende.

Svendborg Malerlaug har helt fra starten været og er stadig en faglig sammenslutning. Her mødes vi og udveksler erfaringer, det kan være både faglige og politiske.
Det er en arbejdsgiverforening, hvor vi behandler såvel uddannelses- som arbejds- og lønpolitik.
Vi vælger kvalificerede fagfolk til uddannelsesudvalg, hvor de sammen med mange andre gode kræfter planlægger og styrer uddannelsen af vore unge mennesker. Vi tager os af sikkerhedsspørgsmål og får arrangeret sikkerhedskurser.
Meget drøftes i lauget og beslutninger træffes. Andet går videre i systemet til vores landsorganisation, Danske Malermestre, herigennem er vi også medlem af Dansk Arbejdsgiverforening og tilknyttet Håndværksrådet.

Vi har i Danske Malermestre en garantiordning, som i sidste ende altid sikrer vore private kunder. Læs mere herom under garanti.

Svendborg Malerlaug har gennem årene været aktiv både lokalt og i landsforeninger. Mange malermestre har været at finde i rækken af kendte mænd. Dengang var det mænd, faget har nemlig med ganske få undtagelser, indtil for få år siden, været et udpræget mandefag.
Sådan er det ikke mere, nu udgør kvinder en stor del af beskæftigede i faget, der er også kvindelige malermestre i Svendborg Malerlaug.

 

Et gammelt laug

Svendborg Malerlaug er et af landets ældste, med stolte traditioner.

Foruden alt det faglige er vi også meget selskabelige, vi har fester og sammenkomster hvert år.
Nogle gange er vore ægtefæller med, andre gange er det mandeture, eller sådan var det, men ikke meget er som det var, tiderne skifter og i Svendborg Malerlaug følger vi med.
Svendborg Malerlaug har eget skyttelaug, stiftet i 1920, med årlig skydetur.

Skyttekongen skal, i henhold til vedtægter og forordninger, male en platte efter bedste evne. Ved vinterfesten krones den nye Konge og han afleverer sin platte, som hænges op i laugsstuen.
Denne tradition har gennem de mange år, givet en lang række af spændende motiver og en tilsvarende lang række af gode oplevelser, her mødes konkurrenter og dyster på en anden måde.

Den daglige kamp om kunderne glemmes i nogle timer.  


Om Svendborg Malerlaug