Blev medlem af Svendborg Malerlaug

Alle interessede malermestre kan kontakte oldermand Henrik Aaskov med ansøgning om optagelse i lauget.

>> Kontakt

Velkommen som nyt medlem

Svendborg Malerlaug er et fagligt, kollegialt og socialt netværk for de sydfynske malermestre.

Vi er en del af Danske Malermestre, som er vores hovedorganistion.

Lokalt arbejder vi bl.a. sammen med Svendborg Erhvervsskole om uddannelsen til maler, hvor vi står for oplæringen af eleverne ude i vores virksomheder. Vi har repræsentanter siddende i skolens uddannelsesudvalg for maleruddannelsen.

I laugetholder vi møder med både fagligt og socialt indhold. En af vores store bedrifter de seneste år er istandsættelsen af Borgerforeningen Svendborgs kulturhus, hvor vi sammenmed Svendborg Erhvervsskole fik dekoreret Guldsalen i et fantastisk forløb og samarbejde.

I regi af Danske Malermestre deltager vi i fælles faglige arrangementer med Odense Malerlaug og Fynske Malermestre, ligesom vi deltager i Danske Malermestres årlige generalforsamling og årlige stævne i Nyborg.

Beregn dit kontingent

Alle medlemmer betaler kontingent til både Danske Malermestre og til det lokale lav/forening. Man betaler et grundkontingent og et lønsumskontingent. Der er forskel lokalt, hvad kontingentet til lavet / lokalforeningen dækker, så kontakt gerne oldermanden / formanden for at høre, hvad der er med i kontingentet lokalt.

På Danske Malermestres hjemmeside kan man læse mere om fordelene og beregne sit kontingent.

>> Gå til kontingentberegner

Bliv medlem